Logo [Moottorikorjaamoiden yhdistys ry]
 
fiilis-yhdistys.jpg
 

Yhdistys

 

Moottorikorjaamoiden Yhdistys ry

Moottorikorjaamoiden Yhdistys Ry on moottorikorjaamo- ja koneistusalan edunvalvontajärjestö, joka toimii alan yritystoiminnan yleisten toimintaedellytysten takaamiseksi ja parantamiseksi. Yhdistys palvelee jäseniään neuvonnalla, tiedotuksella, koulutuksella sekä opintopäivien järjestämisellä.